Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Điện Biên thu ngân sách tăng mạnh
hai quan
(TBTCO) - Theo công bố của Bộ Tài chính cho biết, qua 2 tháng đầu năm, số thu ngân sách của Hải quan Quảng Ninh và Điện Biên có mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.