Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa điện cáp ngầm cho huyện đảo
dien ra cu lao cham
(TBTCO) - Dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm có tổng mức đầu tư gần 485 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành và đóng điện trong tháng 10/2015.