Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa diễn đàn cấp cao du lich
hb
(TBTCO) - Nâng xếp hạng năng lực cạnh tranh cho ngành du lịch Việt Nam lên 10 - 15 bậc tới năm 2021; tăng tỉ lệ đóng góp GDP trực tiếp của du lịch từ 8,39% GDP năm 2018 lên trên 10% GDP năm 2021 là một trong những mục tiêu của Diễn đàn cấp cao Du lịch Việt Nam.
dd
(TBTCO) - Du lịch là ngành tăng trưởng 2 lần trong nhiều năm qua, đóng góp 7,5% GDP và đóng góp gián tiếp 22,5% GDP. Nhưng nếu không có sự thay đổi trong những năm tiếp theo thì du lịch Việt Nam sẽ "chạm đến ngưỡng của giới hạn" và khó có thể "cất cánh" như kỳ vọng...
dl
(TBTCO) - Với vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn quốc gia, ngành du lịch đang đứng trước nhiều thách thức trong bối cảnh kinh tế - chính trị của Việt Nam và thế giới có nhiều biến động, gắn với sự dịch chuyển của nền kinh tế truyền thống sang nền kinh tế số.
du lich
(TBTCO) - Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam (Vietnam Travel & Tourism Summit) 2018 nằm trong khuôn khổ của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam (Vietnam Economic Forum- ViEF) 2018 lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 5 - 6/12.