Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2014
kinh te viet nam
(TBTCO) - Đây là nhận định của bà Virginia Foote, đồng Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam khi trao đổi bên lề buổi tiếp xúc báo chí trước thềm Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 2014 diễn ra ngày 2/12.