Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Bashkortostan: “Tiềm năng và hợp tác kinh doanh” diễn ra sáng nay
ông Kharinov Vyachslav Nikolaevich
(TBTCO) - Đến nay, Việt Nam đã có 20 dự án đầu tư tại Nga với tổng vốn đăng ký khoảng 3 tỷ USD. Ngược lại, các doanh nghiệp thuộc Nga cũng đã đầu tư 114 dự án vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 2,08 tỷ USD.