Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2015
TĐT
(TBTCO) - Những năm qua, Việt Nam là một trong những nước có nền kinh tế mở nhất thế giới, có số lượng các hiệp định thương mại tự do (FTA) nhiều tương đương Trung Quốc. Tuy nhiên, quá trình cải cách trong nước để phát huy các lợi thế của hội nhập lại không theo kịp tốc độ hội nhập nhanh này.