Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Diễn đàn tài chính 2018
ông nguyễn thành long
(TBTCO) - Đó là ý kiến của ông Vũ Bằng - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia. Theo ông, tái cấu trúc thị trường vốn phải trong tổng thể tái cấu trúc nền kinh tế và tài chính quốc gia, đồng thời phải mở rộng quy mô thị trường vốn trong thời gian tới.
Khoa học công nghệ là một trong những lĩnh vực nhà nước rất quan tâm hỗ trợ.
(TBTCVN) - Tiếp nối thành công của Diễn đàn tài chính năm 2017, trong tháng 9, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính) sẽ tổ chức Diễn đàn tài chính 2018 với chủ đề “Tái cấu trúc nền tài chính quốc gia nhằm hướng đến phát triển nhanh, toàn diện và bền vững của Việt Nam”.