Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam 2015
Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam 2015
(TBTCO) - “Xuất khẩu của Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội lớn, DN cần biết tận dụng cơ hội đang có…”, ông Bùi Huy Sơn, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) nhấn mạnh tại Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2015 tổ chức sáng 16/4.