Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Diên Hồng
Cà phê
(TBTCO) - Hiện nay, lợi nhuận của Tổng công ty Cà phê Việt Nam chỉ bằng 73% kế hoạch, đồng nghĩa với việc đời sống của cán bộ công nhân viên sẽ bị ảnh hưởng. Để có phương án tái cơ cấu khả thi, Tổng công ty Cà phê Việt Nam cần có hội nghị “Diên Hồng".
TTC
(TBTCO) - Sáng 6/1, Lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên đã được tổ chức tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.
Ky hop 8
(TBTCO) - Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã khai mạc lần đầu tiên tại Nhà Quốc hội mới. Sáng 20/10, bên lề phiên họp, ĐB Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) đã chia sẻ với báo chí những kỳ vọng và gửi gắm của cử tri vào kỳ họp lần này.
Khai mac
(TBTCO) - Sáng 20/10, kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khoá XIII đã khai mạc tại Nhà Quốc hội – Hội trường Ba Đình mới. Đây là lần đầu tiên kỳ họp diễn ra phòng Diên Hồng, hội trường Ba Đình một tên gọi mang ý nghĩa lịch sử và gửi gắm những kỳ vọng mới.