Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa diện kiểm soát
hc
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần An Trường An (mã Ck ATG) vào diện kiểm soát, kể từ ngày 10/4/2020.
thep
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Thép Việt Ý (mã Ck VIS) vào diện kiểm soát kể từ ngày 3/4/2020.
tie
(TBTCO) - Công ty cổ phần TIE (mã Ck TIE) vừa công bố thông tin nội dung giải trình về việc cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát.
ks
(TBTCO) - Cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (mã Ck KSH) bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt do liên tục vi phạm các quy định về công bố thông tin.
mcg
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố thông tin về việc đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Cơ điện và xây dựng Việt Nam (mã Ck MCG) kể từ ngày 16/11/2018.
ogc
(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã Ck OGC) vừa công bố thông tin về việc nghị quyết hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
cc
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố thông tin về việc tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu của Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex (mã CK PIT) do công ty vẫn bị lỗ lũy kế và chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát.
dia
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có thông báo quyết định đưa cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Khang An (mã Ck KAC) vào diện kiểm soát đặc biệt.
cc
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa quyết định đưa cổ phiếu Công ty CP Hùng Vương (mã Ck HVG) vào diện kiểm soát đặc biệt, do vi phạm các quy định về công bố thông tin.