Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa diễn tập làm việc trực tuyến
SSI
(TBTCO) - Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) đã hoàn thành lần 2 diễn tập làm việc trực tuyến hoàn toàn tại hội sở 72 Nguyễn Huệ, quận 1, TP. HCM. Việc chọn hội sở để diễn tập thể hiện sự tập trung cao độ của SSI, sẵn sàng mọi tình huống, tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch Covid-19.
SSI
(TBTCO) - Từ 8h00 đến 17h00 ngày 30/3/2020, Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) tổ chức diễn tập làm việc trực tuyến hoàn toàn đồng thời tạm dừng giao dịch trực tiếp tại chi nhánh Nguyễn Công Trứ (Tầng 7 tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh).