Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa điện tử hóa thu
Lần đầu tiên ban hành Đề án Liêm chính hải quan
(TBTCO) - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký Quyết định số 489 phê duyệt, ban hành Đề án Liêm chính hải quan giai đoạn 2019-2020. Mục tiêu của đề án là điện tử hóa trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát để minh bạch hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
thue ninh thuan
(TBTCO) - Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Cục Thuế Ninh Thuận đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hoạt động quản lý thuế và phục vụ tốt hơn người nộp thuế (NNT).
KBNN
(TBTCVN) - Với mục tiêu hướng tới xây dựng một nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, vừa tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, Kho bạc Nhà nước đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Đặc biệt là cải cách trong lĩnh vực quản lý thu - chi NSNN và tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt.