Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa điều chỉnh cơ cấu căn hộ
bat dong san
(TBTCO) - Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định hướng dẫn thủ tục xin điều chỉnh cơ cấu căn hộ từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội. Theo đó, những dự án có quy mô từ 500 căn hộ trở lên phải được Bộ xây dựng đồng ý, còn những trường hợp có quy mô nhỏ hơn sẽ do UBND cấp tỉnh, thành phố xem xét.