Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa điều chỉnh giá bán gas
(TBTCVNO) - Từ ngày 1/4/2013, do giá CP trên thế giới giảm, các doanh nghiệp kinh doanh LPG đã điều chỉnh giảm giá bán LPG trong nước; mức giảm khoảng từ 23.100 đồng đến 24.000 đồng/bình 12kg tùy từng doanh nghiệp.
(TBTCVNO) - Giá LPG trên thế giới tháng 4/2013 giảm khoảng 82,5 USD/T. Giá LPG thị trường trong nước cũng sẽ được các doanh nghiệp giảm khoảng 24.000 đồng/bình 12kg.