Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Điều chỉnh giảm thuế
chuyển đổi đất
(TBTCO) - Cử tri tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu xem xét điều chỉnh giảm thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân ở thành thị cũng như nông thôn có được đất ở và nhà ở.
sắt thép
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về việc giảm thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT).