Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa điều chỉnh số thu NS
Gỡ vướng trong hạch toán kế toán số liệu thoái thu ngân sách
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản xử lý vướng mắc của các đơn vị hải quan trong việc hạch toán kế toán số liệu thoái thu NS và điều chỉnh số thu NS năm trước (năm trước liền kề) nhưng phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán NS từ 01/01 đến 31/01 năm nay (năm hiện tại).