Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa điều chỉnh tăng lương
tăng lương cơ sở
(TBTCO) - Từ 1/7/2018, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do NSNN bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.
lh
(TBTCO) - Người nghỉ hưu trước tháng 4/1993 có mức lương hưu thấp, sẽ được điều chỉnh tăng tối đa 250 nghìn đồng/ tháng; và người đang hưởng trợ cấp được điều chỉnh tối đa 150 nghìn đồng/ tháng.
cong
(TBTCO) - Phương án tăng lương vừa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chiều nay 6/11/2014, đồng thời ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Tờ trình báo cáo UBTVQH. Theo đó, việc điều chỉnh tăng lương sẽ áp dụng từ 1/1/2015, chiếm khoảng 2/3 tổng số đối tượng hưởng lương và trợ cấp từ NSNN.