Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa điều chỉnh tăng tỷ
ty gia
(TBTCO) - Ông Jonathan Dunn, Đại diện thường trú của IMF tại Việt Nam cho biết xung quanh việc Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng biên độ tỷ giá giữa đồng VND và USD, trong thông cáo báo chí phát đi ngày 20/8 tại Hà Nội.