Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa điều chỉnh tiến độ
(TBTCO) - Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhất trí với việc điều chỉnh tiến độ giai đoạn 2, giai đoạn 3 của dự án đường Hồ Chí Minh và bổ sung 24.003 tỷ đồng vốn TPCP cho giai đoạn 2 của dự án.