Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa điều chuyển ngân sách
so tai chinh tra vinh
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh về việc đồng ý điều chuyển số tiền nói trên từ ngân sách trung ương năm 2012 sang năm 2013.