Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa điều hành giá
trạm BOT
(TBTCO) - Về điều chỉnh giá dịch vụ BOT, theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, hiện nay bộ này đang tổng hợp các ý kiến tham gia của các bộ, ngành để dự kiến trong tháng này trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với 2 phương án về giá dịch vụ BOT.
giá đồ dùng học tập
(TBTCO) - Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá nêu rõ trong điều kiện dư địa lạm phát có điều kiện cho lộ trình giá thị trường, các bộ, ngành, địa phương lựa chọn mức độ, thời điểm, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo.
CPI năm 2019 có thể kiểm soát ở mức 3,3% - 3,5%
(TBTCO) - Ngày 27/9, Ban Chỉ đạo điều hành giá họp bàn về kết quả thực hiện công tác điều hành giá quý II/2019 và dự báo, kiến nghị công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ chủ trì cuộc họp.
ptt
(TBTCVN) - Sáng 27/9, Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ đã họp bàn về kết quả thực hiện công tác điều hành giá quý II/2019 và dự báo, kiến nghị công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm.
phó thủ tướng vương đình huệ
(TBTCO) - Chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá sáng 27/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ nhận định, nếu không có yếu tố bất thường, CPI năm 2019 có thể kiểm soát ở mức thấp, từ 3,3% -3,5%, thấp hơn kịch bản đề ra trước đó là từ 3,3% - 3,9%.
Dự báo lạm phát bình quân năm 2019 từ 3,17 đến 3,41%
(TBTCO) - Ngày 3/7, Ban Chỉ đạo điều hành giá họp đánh giá về tình hình thực hiện công tác điều hành giá 6 tháng đầu năm và dự báo, kiến nghị công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ chủ trì hội nghị.
phó thủ tướng vương đình huệ
(TBTCO) - Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá đồng tình với dự báo của Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo, kịch bản lạm phát bình quân năm 2019 ở mức từ 3,17 – 3,41%, thấp hơn mục tiêu đã đề ra tại kỳ điều hành trước là từ 3,3 – 3,9%.
TTA
(TBTCO) - Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương vừa có báo cáo gửi Quốc hội về công tác điều hành giá điện, trong đó giải thích cụ thể nhiều vấn đề báo chí nêu như thời điểm tăng giá điện, có hay không việc giá điện "gánh" lỗ ngoài ngành, số dư tiền gửi hơn 42.000 tỷ đồng của EVN…
Kiên quyết kiểm soát CPI 2019 bình quân ở mức 3,3 đến 3,9%
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - Phó Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá vừa ký thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp ngày 28/3/2019.