Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa điều hành xăng dầu
giá xăng dầu
(TBTCO) - Tại kỳ điều hành xăng dầu ngày 7/6/2018, Liên Bộ Công thương - Tài chính thông báo giữ ổn định giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường.
tt
(TBTCO) - Trường hợp thương nhân đầu mối có số dư Quỹ Bình ổn giá ở mức từ 300 tỷ đồng trở lên, thương nhân đầu mối phải hạch toán và theo dõi thêm Quỹ Bình ổn giá tại một tài khoản tiền gửi được mở tại một ngân hàng thương mại khác.
xăng dầu
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho phép DN xăng dầu sử dụng Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít xăng, 180 đồng/lít dầu điêzen và 160 đồng/lít dầu hỏa để giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước như hiện hành.
giá xăng dầu
(TBTCO) - Cơ quan điều hành yêu cầu doanh nghiệp đầu mối hạ giá bán lẻ các mặt hàng dầu diezen, dầu hỏa và madút 121-239 đồng một lít, kg. Riêng xăng được giữ nguyên giá bán.