Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa điều kiện đầu tư
thực phẩm
(TBTCO) - Bộ Y tế vừa ban hành quyết định cắt giảm 1.376 điều kiện đầu tư, kinh doanh, hàng hoá kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực y tế. Cụ thể, trước cắt giảm, đơn giản hóa là 1.996 điều kiện; sau cắt giảm, đơn giản hóa còn 620 điều kiện.
bộ trưởng
(TBTCO) - Năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã cắt giảm, đơn giản hóa được 46/63 điều kiện đầu tư kinh doanh, chiếm 73% của toàn Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và so với điều kiện kinh doanh lĩnh vực TCĐLCL, đã cắt giảm được 48/82 tại 3 nghị định tương đương 56,09%.
chứng khoán
(TBTCO) - 117 điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính vừa chính thức được cắt giảm, đơn giản hoá.
Nông nghiệp
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh (ĐKKD) trong lĩnh vực nông nghiệp (NĐ 123). Theo đó, nghị định đã cắt giảm bãi bỏ nhiều ĐKKD tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN).
hải quan
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
chứng khoán
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
thuc an duong pho
(TBTCO) - Nhằm "siết" chặt quản lý an toàn thực phẩm đối với kinh doanh thức ăn đường phố, Bộ Y tế vừa đề xuất quy định về điều kiện đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ này, tại dự thảo nghị định sửa đổi một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của bộ này.
dk
(TBTCO) - Năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đề xuất bãi bỏ và đơn giản 99/163 điều kiện đầu tư kinh doanh, chiếm khoảng 60% các điều kiện hiện hành trong lĩnh vực này.
Nông nghiệp
(TBTCO) - Năm 2018, Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục rà soát 345 điều kiện đầu tư kinh doanh, đề xuất bãi bỏ, sửa đổi 118 điều kiện đầu tư kinh doanh nhằm thu hút nhiều hơn nữa doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.