Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa điều kiện kinh doanh
vũ trường
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
MTD
(TBTCO) - Đến nay, các bộ, ngành đã trình ban hành 29 văn bản để chính thức cắt giảm 3.425/6.191 điều kiện kinh doanh; 21 văn bản để cắt giảm, đơn giản hóa 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành; giúp tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công, tương đương trên 6.300 tỷ đồng.
VHT
(TBTCO) - Giảm bớt thủ tục hành chính một cách thực chất, mạnh mẽ hơn trong tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đầu tư, xây dựng, giao thông và giáo dục...
LTN
(TBTCO) - Cắt giảm điều kiện kinh doanh (ĐKKD) không nên chạy theo thành tích. Đặc biệt, với lĩnh vực kinh doanh vận tải đường bộ, không nên cắt giảm ĐKKD mà ngược lại, phải thắt chặt ĐKKD hơn để đảm bảo an toàn giao thông.
Cắt giảm quy định tạo thuận lợi hơn cho việc thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán.
(TBTCVN) - Mặc dù thời gian có hiệu lực của nghị định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực tài chính chưa nhiều, nhưng qua đánh giá sơ bộ của Bộ Tài chính cho thấy đã mang lại những hiệu quả rõ rệt.
kho bãi hải quan
(TBTCO) - Bộ Tài chính hiện đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành một số nghị định để cắt giảm, đơn giản hoá các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
xk
(TBTCO) - Đây là con số ước tính về hiệu quả kinh tế của việc cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, theo tính toán từ một số bộ.
CIEM
(TBTCO) - Mặc dù hiện tại trong các lĩnh vực, trung bình khoảng hơn 30% số điều kiện kinh doanh (ĐKKD) đã được cắt bỏ, sửa đổi, tuy nhiên rào cản về ĐKKD vẫn còn khá phổ biến, chất lượng cắt giảm ĐKKD trong một số lĩnh vực vẫn chưa đạt yêu cầu.
chứng khoán
(TBTCO) - 117 điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính vừa chính thức được cắt giảm, đơn giản hoá.