Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa điều trị ARV
phu nu mang thai
(TBTCO) - “Hướng tới loại trừ trẻ nhiễm HIV vào năm 2015” – đây chính là mục tiêu chủ yếu của Chiến lược quốc gia phòng chống HIA/AIDS đến 2020 và tầm nhìn 2030. Việc điều trị bằng thuốc ARV sớm, có thể giúp trẻ em sinh ra mà không bị lây nhiễm HIV từ người mẹ.