Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa định chế tài chính quốc tế
ht
(TBTCO) - Việc hợp tác chiến lược toàn diện giữa các định chế tài chính lớn đã mở ra cơ hội phát triển, thúc đẩy hợp tác thương mại song phương giữa các nước Đông Âu và Việt Nam.