Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đình chỉ hành nghề
so y te kiem tra cac co so
(TBTCO) - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, năm 2014, ngành Y tế Hà Nội đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 9.357 lượt cơ sở. Trong đó có 2 cá nhân và 231 cơ sở bị đình chỉ hành nghề.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố danh sách những kiểm toán viên đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán bị đình chỉ hành nghề kiểm toán, trong năm 2014.