Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa định hướng xã hội chủ nghĩa
thu tuong nguyen tan dung
(TBTCO) - “Kinh tế thị trường là thế nào, định hướng xã hội chủ nghĩa là thế nào, phải nói cụ thể, không chung chung nữa”.
Tổng Biên tập Tạp chí cộng sản Vũ Văn Phúc
(TBTCO) - Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế - nhìn từ Quảng Ninh, là chủ đề hội thảo khoa học do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức sáng 11/10 tại Quảng Ninh.
gs vuong dinh hue
(TBTCO) - Sáng ngày 14/3, tại tỉnh Ninh Bình, GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có báo cáo chuyên đề về một số vấn đề phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay.