Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa định mức
xe cưu thương
(TBTCO) - Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.
nghe
(TBTCVN) - Trong những năm qua, ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo chi cho giáo dục nghề nghiệp tăng đều qua các năm, tuy nhiên, công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp cho lao động nông thôn chưa cao.
tài sản công
(TBTCO) - Một số địa phương hiện đang tiếp tục ban hành định mức sử dụng tài sản công. Trong đó, UBND tỉnh Bắc Giang quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức. Đà Nẵng quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh.
tài sản công
(TBTCO) - Theo Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), tính đến nay, có 4 bộ, cơ quan trung ương và 10 địa phương đã ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng.
tu chu
(TBTCVN) - Thực hiện quyền tự chủ về biên chế và kinh phí quản lý hành chính, các cơ quan hành chính nhà nước hàng năm đã tiết kiệm được hàng tỷ đồng, qua đó có điều kiện để chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động.
xe công
Mở rộng khoán xe công22:20 | 01/10/2018
(TBTCO) - Dự thảo nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công, do Bộ Tài chính vừa hoàn thiện, đã quy định theo hướng mở rộng mô hình khoán xe. Theo đó, dự thảo quy định thực hiện khoán bắt buộc đối với các chức danh ở các đơn vị dưới cấp sở, cấp cục.
tài sản công
(TBTCO) - Một số tỉnh, thành phố đã có văn bản gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) hỏi về việc mua sắm, trang bị tài sản cho đơn vị tại địa phương. Theo Cục Quản lý công sản, nếu UBND tỉnh chưa ban hành tiêu chuẩn, định mức tài sản công chuyên dùng, sẽ không có cơ sở thực hiện.
diện tích chuyên dùng
(TBTCO) - UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh.
hội trường
(TBTCO) - UBND tỉnh Hà Giang vừa ban hành Quyết định (số 25/2018/QĐ-UBND) quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn, nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản công.