Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đinh Văn Nhã
Ưu tiên dự án dở dang
(TBTCVN) - Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020, cho phép sử dụng nguồn dự phòng chung.
Đinh Văn Nhã
(TBTCO) - Đó là khẳng định của ông Đinh Văn Nhã - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khi nói về "phí BOT" và "giá BOT".
DBND
(TBTCO) - Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ra đời là tín hiệu mừng trong việc nâng cao việc quản lý, sử dụng tài sản, hạn chế những thất thoát, lãng phí trong công tác quản lý tài sản công và đặc biệt là tạo thuận lợi cho thị trường dịch vụ tài sản công phát triển.
HHC
(TBTCO) - Mặc dù đã nhiều lần được đưa ra thảo luận, nhưng quy định về lãi suất cho vay, căn cứ để xác định tội cho vay nặng lãi vẫn chưa có được ý kiến thống nhất. UBTVQH đề xuất ấn định lãi suất không được vượt quá 20%/năm.
ĐTH
(TBTCO) - Sáng 4/11, các ĐB Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).