Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa DN
Cán bộ Cục Thuế Hà Nội tư vấn làm thủ tục quyết toán thuế cho người nộp thuế.
(TBTCVN) - Góp ý cho dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), có ý kiến cho rằng, cần quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của từng cơ quan trong việc thanh tra, kiểm toán việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp (DN).
dn
(TBTCVN) - Để ứng phó kịp thời với sự biến động của nền kinh tế thế giới, doanh nghiệp (DN) Việt cần có sự chuẩn bị tốt nhất thông qua việc tăng cường đổi mới công nghệ; nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực hội nhập và đặc biệt là năng lực quản trị về tài chính, cấu trúc vốn.
thue
(TBTCVN) - Nằm trong kế hoạch triển khai mở rộng Hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax) của Tổng cục Thuế và nhằm tạo điều kiện tốt nhất để người nộp thuế (NNT) thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thuế.
bh
(TBTCVN) - Kết thúc năm 2018, thị trường bảo hiểm nhân thọ (BHNT) tiếp tục tăng trưởng khả quan, với doanh thu phí BH ước đạt 87.960 tỷ đồng, tăng 32,8% so với năm 2017.
nn
(TBTCVN) - Thuế và hải quan là hai lĩnh vực đạt được nhiều kết quả cao nhất trong cải cách thủ tục hành chính, với sức lan tỏa sâu rộng và được cộng đồng doanh nghiệp (DN) đánh giá rất cao…
dn
(TBTCVN) - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, việc đẩy mạnh hợp tác với các nước, nhất là các nước đối tác chiến lược (ĐTCL) trở thành yêu cầu bức thiết giúp Việt Nam đạt được sự phát triển nhanh và bền vững.
Ngành Hải quan đã thu ngân sách hàng trăm tỷ đồng từ công tác kiểm tra sau thông quan
(TBTCVN) - Thời gian gần đây, công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) của ngành Hải quan đạt kết quả tích cực với số thu nộp ngân sách lên tới hàng trăm tỷ đồng, trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro, trọng tâm trọng điểm và hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp (DN).
Ngành Thuế tích cực tuyên truyền và hỗ trợ cho người nộp thuế.   Ảnh minh hoạ
(TBTCVN) - Nhằm nâng cao tính tự giác chấp hành chính sách, pháp luật thuế của người nộp thuế (NNT) trên địa bàn, từ năm 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Cục Thuế Vĩnh Long đã tổ chức phối hợp “Tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế giai đoạn 2016 - 2020”.
vi
(TBTCVN) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.