Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa DN AEO
Tổng cục Hải quan
(TBTCO) - Ngày 25/8, Tổng cục Hải quan đã ký ban hành quyết định (2496/QĐ-TCHQ) công nhận Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta là doanh nghiệp ưu tiên về thủ tục hải quan (DN AEO), nâng tổng số DN AEO trên toàn quốc lên con số 20.
Bộ Tài chính, DN ưu tiên về hải quan
(TBTCO) - Sau hơn 3 năm thực hiện (2011-2014), đến nay, Chương trình doanh nghiệp ưu tiên về thủ tục hải quan (DN AEO) đã được quy chuẩn và phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả phía cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp (DN).