Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa DN bảo hiểm nhân thọ
bảo hiểm AIA
(TBTCO) - Hầu hết các DN bảo hiểm nhân thọ đang hoạt động tại thị trường Việt Nam đều công bố đang và sẽ hiện diện ở nhiều địa bàn mới trên cả nước thời gian tới. Điều này không chỉ thể hiện sự phát triển về quy mô, mà còn khẳng định chiến lược tăng trưởng bền vững của các doanh nghiệp.
trai phieu CP
(TBTCO) - Theo số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (BH), Bộ Tài chính, năm 2016, các DN bảo hiểm nhân thọ đã đầu tư 29.043,7 tỷ đồng vào TTCP kỳ hạn 15, 20 năm và 30 năm. Điều này cho thấy bảo hiểm đóng vai trò quan trọng, là kênh thu hút vốn đầu tư cho nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô.
đại lý bảo hiểm
(TBTCO) - DN bảo hiểm nhân thọ thực hiện chi trả hoa hồng bảo hiểm cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm, nhưng không được vượt quá mức quy định của pháp luật hiện hành về hoa hồng bảo hiểm.
(TBTCO) - Đầu tư vào tiền gửi ngân hàng lãi suất không cao, đầu tư vào vàng, chứng khoán, bất động sản đầy rủi ro…. Nhiều khách hàng đã lựa chọn tham gia bảo hiểm nhân thọ với các sản phẩm tiết kiệm, sinh lời nhằm phòng chống rủi ro, đảm bảo tài chính cho tương lai.
(TBTCO) - Những DN bảo hiểm nhân thọ được lựa chọn triển khai sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện đang hoàn tất những khâu cuối cùng để sớm ra mắt công ty quản lý quỹ.
(TBTCO) - Đây là những DN bảo hiểm nhân thọ không đáp ứng đủ điều kiện về vốn chủ sở hữu theo quy định tại Thông tư số 115/2013/TT-BTC.
(TBTCO) - Mức tăng này tương đương 85.538 tỷ đồng. Đây là số liệu mới nhất mà Cục quản lý, Giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính vừa công bố.