Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa DN cảng
noi bai
(TBTCVN) - Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính về việc tiếp tục phát huy đúng tinh thần của Luật Hải quan năm 2014, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP của Chính phủ, trong năm 2017
DN cảng biển
(TBTCO) - Kết quả kinh doanh của các DN cảng sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh trong các năm tới do lưu lượng hàng hóa thông qua cảng biển dự báo tiếp tục tăng trưởng ở mức cao, sự phục hồi chung của nền kinh tế và triển vọng thu hút FDI vào các lĩnh vực xuất khẩu.