Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa DN đội giá gas
DN đội giá gas
(TBTCO) - Trong số 5 DN kinh doanh khí dầu hóa lỏng phải đăng ký giá tại Bộ Tài chính, có 3 DN điều chỉnh tăng khoảng 3.000 đồng/bình 12 kg từ 1/5, nhưng lại có 2 DN điều chỉnh tăng tới 8.000 đồng/bình. Đó là Công ty TNHH MTV dầu khí TP. Hồ Chí Minh và Công ty CP kinh doanh khí hóa miền Nam.