Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa DN kinh doanh cảng
hải quan bình dương
(TBTCO) - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đang khẩn trương triển khai kết nối hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) đối với tất cả các cảng, kho, bãi trên địa bàn, hoàn thành vào ngày 30/9/2018, theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan.