Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Dn kinh doanh xăng dầu
xăng dầu
(TBTCO) - Theo báo cáo kiểm toán năm 2014 vừa được Kiểm toán Nhà nước công bố, giai đoạn 2011- 2013 hầu hết các DN đầu mối kinh doanh xăng dầu đã vi phạm hạn mức nhập khẩu, dự trữ lưu thông xăng dầu… được quy định tại Nghị định 84 của Chính phủ.