Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa DN ngành dệt may
dn det may
(TBTCO) - Đa số doanh nghiệp (DN) dệt may luôn ở trong tình trạng thiếu vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh do nguồn lực hạn chế và khả năng huy động vốn yếu. Để giải quyết vấn đề này, một trong những giải pháp hữu hiệu là DN cần tăng cường liên doanh, liên kết.