Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Dn sản xuất xuất khẩu và gia công
(TBTCO) - Đây là tinh thần của hội nghị đối thoại do Hải quan Hà Nội tổ chức ngày 24/9/2013, với sự tham gia của đại diện 80 doanh nghiệp (DN) sản xuất xuất khẩu và gia công (SXXK và GC).