Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa DN sắp cổ phần hóa
than khoáng sản
(TBTCO) - Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản và Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất nằm trong danh sách các doanh nghiệp nhà nước phải tiến hành cổ phần hóa, theo Quyết định mới nhất của Thủ tướng.