Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa DN ưu tiên
hải quan
(TBTCO) - Công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Việt Nam và Công ty TNHH San Fang Việt Nam được áp dụng chế độ ưu tiên về hải quan trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày 20/3/2019.
Hải quan Đồng Nai
(TBTCO) - Ngày 25/7, thừa ủy quyền của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai Phùng Thị Bích Hường đã trao Giấy chứng nhận doanh nghiệp (DN) ưu tiên trong lĩnh vực hải quan cho Công ty TNHH Pouchen Việt Nam.
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Ngày 23/3, Tổng cục Hải quan phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức hội thảo Phát triển chương trình Doanh nghiệp (DN) ưu tiên của Hải quan Việt Nam.
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Đại diện Cục Kiểm tra sau thông quan, Tổng cục Hải quan cho biết, cơ chế chính sách thu hút DN tham gia chương trình DN ưu tiên hiện hành đã thông thoáng hơn rất nhiều.
dđ
(TBTCO) - Sáng 9/9/2014, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường đã trao chứng nhận doanh nghiệp ưu tiên thủ tục hải quan (DN AEO) cho 8 DN, nâng tổng số DN AEO trên toàn quốc lên con số 24.
Tổng cục Hải quan
(TBTCO) - Ngày 25/8, Tổng cục Hải quan đã ký ban hành quyết định (2496/QĐ-TCHQ) công nhận Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta là doanh nghiệp ưu tiên về thủ tục hải quan (DN AEO), nâng tổng số DN AEO trên toàn quốc lên con số 20.
Dn ưu tiên
(TBTCO) - Thời gian thẩm định hồ sơ là 15 ngày làm việc, trường hợp hết 15 ngày làm việc mà Cục KTSTQ chưa nhận được ý kiến đánh giá của cơ quan thuế thì được gia hạn thêm nhưng không quá 15 ngày làm việc. Theo quy định trước đây, thời gian này là 45 ngày.
(TBTCO) - Ngày 24/9, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 133 /2013/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 và các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.
(TBTCO) - Những điều kiện mới thông thoáng hơn cùng với những ưu tiên về thủ tục hải quan, thủ tục thuế đối với DN ưu tiên (DN AEO) đã được Tổng cục Hải quan công bố ngày 20/8/2013, tại Hà Nội.