Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa DNBH
bh
(TBTCVN) - Trước diễn biến phức tạp và sự lây lan trở lại của dịch Covid-19 trong cộng đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) tiếp tục đồng hành cùng ngành y tế, người dân và khách hàng nhằm tiếp thêm sức mạnh để đẩy lùi, chặn đứng đại dịch, bảo vệ và hỗ trợ khách vượt qua giai đoạn khó khăn.
bh
(TBTCVN) - Số liệu mới nhất từ các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ cho thấy, 6 tháng đầu năm 2020 thị trường duy trì mức tăng trưởng nhưng thấp hơn so với cùng kỳ.
bh
(TBTCVN) - Dịch Covid-19 tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH).
bh
(TBTCVN) - Bên cạnh việc phát triển các sản phẩm mới, thời gian gần đây các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nhân thọ đẩy mạnh ứng dụng số, hợp tác với các đối tác triển khai các chương trình chăm sóc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hỗ trợ khách hàng chủ động phòng ngừa bệnh tật, cải thiện sức khỏe...
bh
(TBTCVN) - Bên cạnh việc cung cấp những giải pháp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất cho khách hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ luôn quan tâm, chú trọng đến việc thực hiện các cam kết chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng, minh bạch, với số tiền mỗi năm lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.
bh
(TBTCVN) - Mặc dù dự báo còn khó khăn và thách thức trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên trong mùa ĐHĐCĐ năm 2020, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ vẫn tự tin đưa ra nhiều chỉ tiêu kinh doanh quan trọng và các giải pháp chiến lược, kỳ vọng tăng trưởng ổn định năm 2020.
bh3
(TBTCVN) - Năm 2019, thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục có sự phát triển nhanh, an toàn và bền vững, khi nhiều chỉ tiêu chính đều đạt tăng trưởng trên mức 20%.
bv
(TBTCVN) - Triển khai từ tháng 11/2019, Tổng đài Bảo vệ sức khỏe Việt với đội ngũ bác sỹ giàu kinh nghiệm đã tư vấn miễn phí mọi thắc mắc về sức khỏe cho hơn 2.000 lượt người dân trên cả nước.
bh
(TBTCVN) - Năm 2019, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; cơ chế, chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm được tiếp tục hoàn thiện, nên về cơ bản, các chỉ tiêu lớn đều tăng trưởng khá tốt so với năm trước.