Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa DNBH
bh
(TBTCVN) - Không chỉ nỗ lực chi trả bồi thường bảo hiểm (BH) nhanh chóng, đơn giản, minh bạch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) còn đẩy mạnh các hoạt động vì cộng đồng, thể hiện đúng tính chất nhân văn của BH nhân thọ, giúp xây dựng văn hóa doanh nghiệp vì cộng đồng.
bv
(TBTCVN) - Thời gian gần đây, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tương, riêng trong quý I/2018, mức tăng trưởng của thị trường là 35%, điều này cho thấy nhận thức cũng như nhu cầu về bảo hiểm (BH) của người dân ngày càng tăng cao.
bh
(TBTCVN) - Trong chiến lược phát triển năm 2018 và những năm tiếp theo, một trong những ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) là đầu tư phát triển công nghệ số, nhằm giúp khách hàng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ dễ dàng hơn, thu hút ngày càng nhiều khách hàng.
generali
(TBTCVN) - Báo chí nói chung và Thời báo Tài chính Việt Nam (TBTCVN) nói riêng thời gian qua đã luôn đồng hành, hỗ trợ, truyền tải đầy đủ, kịp thời thông tin về thị trường bảo hiểm (BH), doanh nghiệp (DNBH) tới độc giả.
bh
(TBTCVN) - Thời gian qua ngoài việc nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các sản phẩm mới, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nhân thọ còn nỗ lực chi trả bồi thường nhanh chóng, đơn giản, minh bạch, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp khách hàng ngày càng tin tưởng tham gia bảo hiểm nhân thọ.
bh
(TBTCVN) - Thị trường bảo hiểm nhân thọ quý I/2018 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng.
Những nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành Tài chính
(TBTCVN) - Thời gian qua, toàn ngành Tài chính đã tập trung cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực quản lý, góp phần tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.
bh
(TBTCVN) - Những tháng đầu năm 2018, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) liên tục giới thiệu ra thị trường các sản phẩm bảo hiểm (BH) bệnh hiểm nghèo, BH ung thư nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe, giúp giảm gánh nặng điều trị cho các gia đình.
bh
(TBTCVN) - Báo cáo số liệu từ các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ cho thấy.