Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa DNBH
bh
(TBTCVN) - Theo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) Bộ Tài chính, 7 tháng đầu năm 2018, thị trường bảo hiểm (BH) phi nhân thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng.
bh
(TBTCVN) - Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, riêng 6 tháng đầu năm thị trường ước đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm 22.297 tỷ đồng, tăng 12,97%; nhiều doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đã được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước đánh giá cao.
bh
(TBTCVN) - Cùng với đà tăng trưởng của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đã đẩy mạnh phát triển các kênh phân phối mới, ký kết hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước, kỳ vọng tiếp cận ngày càng gần khách hàng, tăng trưởng nhanh chóng doanh thu và thị phần.
bv
(TBTCVN) - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ và InsureTech (công nghệ - bảo hiểm) đang được các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đẩy mạnh triển khai nhằm giúp DN cung cấp các dịch vụ BH rẻ hơn, nhanh hơn, đơn giản hơn và hiệu quả hơn.
Tổng số tiền cá�c DNBH đầu tư trở lại nền kinh tế tăng trưởng bình quân 17,7%/năm.
(TBTCVN) - Bên cạnh nỗ lực của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) thì việc triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN trong thời gian qua đã giúp thị trường BH tăng trưởng ấn tượng.
pti
(TBTCVN) - Báo cáo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) Bộ Tài chính cho thấy, 6 tháng đầu năm 2018, thị phần doanh thu phí bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm đã có sự thay đổi trong nhóm dẫn đầu.
bh
(TBTCVN) - Không chỉ nỗ lực chi trả bồi thường bảo hiểm (BH) nhanh chóng, đơn giản, minh bạch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) còn đẩy mạnh các hoạt động vì cộng đồng, thể hiện đúng tính chất nhân văn của BH nhân thọ, giúp xây dựng văn hóa doanh nghiệp vì cộng đồng.
bv
(TBTCVN) - Thời gian gần đây, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tương, riêng trong quý I/2018, mức tăng trưởng của thị trường là 35%, điều này cho thấy nhận thức cũng như nhu cầu về bảo hiểm (BH) của người dân ngày càng tăng cao.
bh
(TBTCVN) - Trong chiến lược phát triển năm 2018 và những năm tiếp theo, một trong những ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) là đầu tư phát triển công nghệ số, nhằm giúp khách hàng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ dễ dàng hơn, thu hút ngày càng nhiều khách hàng.