Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa DNBH
bh
(TBTCVN) - Công nghệ đang dần thay đổi diện mạo của ngành bảo hiểm (BH) theo hướng mới mẻ hơn, hiện đại hơn và suy nghĩ của khách hàng mặc định BH là dịch vụ đặc thù, khó hiểu, cần phải được tư vấn trực tiếp, giải thích cặn kẽ… cũng đang dần thay đổi.
bh
(TBTCVN) - Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nhân thọ đã tiến hành tăng vốn điều lệ.
bh
(TBTCVN) - Đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) cho biết, năm 2019 DN sẽ tiếp tục phát triển thị trường bán lẻ, đồng thời chú trọng công tác chi trả bồi thường bảo hiểm (BH) nhằm tiếp cận khách hàng nhanh chóng cũng như mang đến giá trị gia tăng cao nhất cho khách hàng.
bh
(TBTCVN) - Kết thúc năm 2018, thị trường bảo hiểm nhân thọ (BHNT) tiếp tục tăng trưởng khả quan, với doanh thu phí BH ước đạt 87.960 tỷ đồng, tăng 32,8% so với năm 2017.
bh
(TBTCVN) - Trong mùa đại hội đồng cổ đông 2019, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ đã đưa ra các kế hoạch kinh doanh mang tính chiến lược, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, mang lại nhiều lợi ích hơn cho các cổ đông.
Tham gia CPTPP sẽ làm tăng nhu cầu và cơ hội phát triển
(TBTCVN) - Việc thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ mở rộng cửa thị trường bảo hiểm Việt Nam, thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài để đa dạng hóa thị trường, phát triển cả chiều rộng và chiều sâu.
bh
(TBTCVN) -Thị trường BH trong năm 2018 phát triển an toàn và bền vững. Năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng quản trị điều hành và quản trị rủi ro của các DNBH đã được nâng cao.
Cục quản lý, giám sát bảo hiểm tổng kết
(TBTCO) - Trong năm 2018, tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 36.415 tỷ đồng, trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ ước đạt 17.756 tỷ đồng, DNBH nhân thọ ước đạt 18.650 tỷ đồng.
hiep hoi
(TBTCVN) - Được thành lập vào năm 1999, trong 19 năm qua, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (HHBH) luôn là ngôi nhà chung gắn tình đoàn kết, tin cậy và là cầu nối giữa DNBH và cơ quan quản lý nhà nước; giữa DNBH và khách hàng.