Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa DNBH
bh
(TBTCVN) - Hiện nay, thị trường cho vay vốn tín dụng ngày càng sôi động, kéo theo đó, nhu cầu bảo hiểm khoản vay cũng gia tăng.
bh
(TBTCVN) - Việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh BH bên cạnh việc hỗ trợ tối đa cho khách hàng cũng sẽ giúp DN tối ưu được năng lực quản trị, điều hành, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường, giảm thiểu rủi ro, trục lợi…
bh
(TBTC)- Với mục tiêu hướng đến phát triển bền vững, theo đó bên cạnh việc phát triển hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nhân thọ luôn tích cực đóng góp vào các hoạt động xã hội, hỗ trợ cộng đồng nhằm giúp người dân cải thiện chất lượng cuộc sống và giữ gìn môi trường địa phương.
BH
(TBTCVN) - Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ những tháng đầu năm ghi nhận đà tăng trưởng khả quan ở mức hai con số và để hoàn thành kế hoạch năm 2019.
bh
(TBTCVN) - Thị trường bảo hiểm những tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng khả quan. Uy tín của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) ngày càng được nâng cao, với nhiều giải thưởng danh giá, tạo đà cho các DNBH bứt phá.
bh95
(TBTCVN) - Thời gian gần đây, việc nâng cao chất lượng, hỗ trợ đại lý phát triển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH).
hang
(TBTCVN) - Kim ngạch xuất khẩu (XK) hàng hóa những năm gần đây liên tục tăng cao, song tỷ lệ kim ngạch hàng XK tham gia bảo hiểm trong nước còn rất khiêm tốn, phần còn lại bỏ ngỏ cho các doanh nghiệp (DN) bảo hiểm nước ngoài.
bh
(TBTCVN)- Với mục tiêu hướng đến sự phát triển bền vững, bên cạnh hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) luôn tích cực đóng góp vào các hoạt động xã hội, hỗ trợ cộng đồng nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức về việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, hướng tới một lối sống lành mạnh hơn.
bh
(TBTCVN) - Thời gian gần đây bên cạnh cuộc chạy đua về vốn, công nghệ cũng là một lĩnh vực mà các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đang tập trung đầu tư và xây dựng.