Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa DNNN
cph
(TBTCVN) - Tính từ đầu năm 2019 tới nay, công tác cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đang chậm lại và phần nào không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường.
4.0
(TBTCVN) - Theo nhiều chuyên gia, để doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thực hiện được sứ mệnh dẫn dắt các thành phần kinh tế khác phát triển, đòi hỏi các DNNN cần phải nhanh chóng bắt kịp xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0).
ck
(TBTCVN) - Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đều có xu hướng tốt hơn so với năm 2017.
thủ tướng chính phủ
(TBTCO) - Phát biểu tại hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ, chậm cổ phần hóa (CPH) nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, nhiều đơn vị chưa chủ động, vai trò của người đứng đầu chưa cao, chưa quyết liệt.
vinamilk
(TBTCVN) - Tiến độ cổ phần hóa (CPH), thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đến nay vẫn rất chậm, không đạt kế hoạch đề ra, đòi hỏi phải quyết liệt hơn nữa để khắc phục những tồn tại, hạn chế lâu nay.
CK
(TBTCVN) - Công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) gắn với niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán đã cho thấy sự chuyển biến tích cực và mang lại hiệu quả thiết thực.
von
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa DNNN.
cong nhan
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tháo gỡ vướng mắc các quy định pháp lý để đẩy nhanh tiến độ cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.
công bố thông tin
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty chưa công bố báo cáo tài chính năm 2017 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của DNNN.