Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa DNNN
dn
(TBTCVN) -Trong nhiệm kỳ này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành các nghị quyết quan trọng định hướng quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các nghị quyết đã định vị lại các doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế cùng phát huy năng lực, đưa nền kinh tế phát triển.
dat
(TBTCVN) - Một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến quá trình cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước (DNNN) chậm tiến độ lâu nay là sự lúng túng, chậm trễ trong sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật.
vicem
(TBTCVN) - Đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương gồm 21 tổ chức cơ sở đảng với 2.745 đảng viên.
cp
(TBTCVN) - Theo đánh giá của Bộ Tài chính, do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hầu hết các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có thể không đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra. Công tác cổ phần hóa, thoái vốn cũng khó đạt kế hoạch.
da
(TBTCVN) - Xử lý nợ xấu trong giai đoạn kinh tế suy thoái, khủng hoảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các nước để giúp nền kinh tế sớm phục hồi.
no
(TBTCVN) - Dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty THNN một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang được Bộ Tài chính hoàn thiện đã bổ sung và làm rõ thêm nhiều vấn đề về quy mô, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp (DN).
Mục tiêu của đề xuất là tạo thêm nguồn lực cho các địa phương để chi đầu tư phát triển.
(TBTCVN) - Mô hình quản lý nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sẽ thay đổi. Số thu được chuyển trực tiếp về ngân sách nhà nước (NSNN) thay vì chuyển Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN như hiện nay.
viettel
(TBTCO) - Mong muốn đóng góp xây dựng môi trường không gian mạng văn minh, lành mạnh, Viettel đã vừa ban hành quy tắc về văn hóa ứng xử trên các nền tảng mạng xã hội và các nền tảng có nội dung do người dùng tự sản xuất của toàn bộ CBCNV Viettel.
Toàn cảnh TP. Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước. Ảnh: TL
(TBTCVN) - Tổng thu thuế nội địa của tỉnh Bình Phước năm 2019 đạt 8.223 tỷ đồng, bằng 161% dự toán pháp lệnh, tăng 10% so với năm 2018.