Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa DNNN
Mục tiêu của đề xuất là tạo thêm nguồn lực cho các địa phương để chi đầu tư phát triển.
(TBTCVN) - Mô hình quản lý nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sẽ thay đổi. Số thu được chuyển trực tiếp về ngân sách nhà nước (NSNN) thay vì chuyển Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN như hiện nay.
viettel
(TBTCO) - Mong muốn đóng góp xây dựng môi trường không gian mạng văn minh, lành mạnh, Viettel đã vừa ban hành quy tắc về văn hóa ứng xử trên các nền tảng mạng xã hội và các nền tảng có nội dung do người dùng tự sản xuất của toàn bộ CBCNV Viettel.
Toàn cảnh TP. Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước. Ảnh: TL
(TBTCVN) - Tổng thu thuế nội địa của tỉnh Bình Phước năm 2019 đạt 8.223 tỷ đồng, bằng 161% dự toán pháp lệnh, tăng 10% so với năm 2018.
Tập đoàn Than khoáng sản có lợi thế vay vốn hơn các DN thành viên hoặc các DN tư nhân.
(TBTCVN) - Việc sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP (NĐ 20) về quản lý thuế đối với doanh nghiệp (DN) có giao dịch liên kết cần đảm bảo được mục tiêu chống chuyển giá, tạo sân chơi bình đẳng giữa các DN và tạo điều kiện cho hệ thống tài chính phát triển lành mạnh.
Dệt may
(TBTCO) - TP. Hà Nội đã tích cực đẩy nhanh tiến độ công tác thoái vốn, sắp xếp, cổ phần hóa tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) song công tác này vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, khó thực hiện. Tới đây, Hà Nội tiếp tục tập trung công tác này và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.
Công ty mua bán nợ Việt Nam
(TBTCVN) - Sau 16 năm hoạt động với vai trò là công cụ quan trọng của Chính phủ để hỗ trợ quá trình sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và tổ chức kinh doanh theo cơ chế thị trường, có thể nói, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
cph
(TBTCVN) - Tính từ đầu năm 2019 tới nay, công tác cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đang chậm lại và phần nào không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường.
4.0
(TBTCVN) - Theo nhiều chuyên gia, để doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thực hiện được sứ mệnh dẫn dắt các thành phần kinh tế khác phát triển, đòi hỏi các DNNN cần phải nhanh chóng bắt kịp xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0).
ck
(TBTCVN) - Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đều có xu hướng tốt hơn so với năm 2017.