Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa DNNN
vicem
(TBTCVN) - Đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương gồm 21 tổ chức cơ sở đảng với 2.745 đảng viên.
cp
(TBTCVN) - Theo đánh giá của Bộ Tài chính, do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hầu hết các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có thể không đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra. Công tác cổ phần hóa, thoái vốn cũng khó đạt kế hoạch.
da
(TBTCVN) - Xử lý nợ xấu trong giai đoạn kinh tế suy thoái, khủng hoảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các nước để giúp nền kinh tế sớm phục hồi.
no
(TBTCVN) - Dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty THNN một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang được Bộ Tài chính hoàn thiện đã bổ sung và làm rõ thêm nhiều vấn đề về quy mô, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp (DN).
Mục tiêu của đề xuất là tạo thêm nguồn lực cho các địa phương để chi đầu tư phát triển.
(TBTCVN) - Mô hình quản lý nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sẽ thay đổi. Số thu được chuyển trực tiếp về ngân sách nhà nước (NSNN) thay vì chuyển Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN như hiện nay.
viettel
(TBTCO) - Mong muốn đóng góp xây dựng môi trường không gian mạng văn minh, lành mạnh, Viettel đã vừa ban hành quy tắc về văn hóa ứng xử trên các nền tảng mạng xã hội và các nền tảng có nội dung do người dùng tự sản xuất của toàn bộ CBCNV Viettel.
Toàn cảnh TP. Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước. Ảnh: TL
(TBTCVN) - Tổng thu thuế nội địa của tỉnh Bình Phước năm 2019 đạt 8.223 tỷ đồng, bằng 161% dự toán pháp lệnh, tăng 10% so với năm 2018.
Tập đoàn Than khoáng sản có lợi thế vay vốn hơn các DN thành viên hoặc các DN tư nhân.
(TBTCVN) - Việc sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP (NĐ 20) về quản lý thuế đối với doanh nghiệp (DN) có giao dịch liên kết cần đảm bảo được mục tiêu chống chuyển giá, tạo sân chơi bình đẳng giữa các DN và tạo điều kiện cho hệ thống tài chính phát triển lành mạnh.
Dệt may
(TBTCO) - TP. Hà Nội đã tích cực đẩy nhanh tiến độ công tác thoái vốn, sắp xếp, cổ phần hóa tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) song công tác này vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, khó thực hiện. Tới đây, Hà Nội tiếp tục tập trung công tác này và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.