Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa DNXNK
(TBTCO) - Hơn 3 năm đi vào hoạt động ,Tổ tư vấn trực tuyến của Hải quan Bình Dương đã giải đáp trên 700 lượt vướng mắc của DN. Đây là một trong những sáng kiến được Hải quan Bình Dương áp dụng đã và đang phát huy tác dụng tích cực trong việc hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia XNK.