Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đô la hóa
usd
(TBTCO) - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã thực hiện một chính sách để thỏa mãn nhu cầu đô la trên toàn cầu. Chính sách này cho phép các ngân hàng trung ương và tổ chức tiền tệ quốc tế tham gia các thỏa thuận mua lại với Ngân hàng Trung ương Mỹ và bán trái phiếu Kho bạc Mỹ lấy đô la.
usd
(TBTCO) - Đổi mới khuôn khổ quản lý ngoại hối theo hướng tiếp tục thực hiện chế độ tỷ giá thả nổi có quản lý, điều hành tỷ giá với mức độ linh hoạt cao hơn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tiến tới xóa bỏ cơ bản tình trạng đô la hóa nền kinh tế đến năm 2030...
tien
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chủ động đánh giá, dự báo và theo dõi sát diễn biến kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế trong và ngoài nước để có phương án, giải pháp điều hành các công cụ chính sách tiền tệ phù hợp, kịp thời,
USD
(TBTCO) - Duy trì lãi suất VND quá cao so với USD không phải là giải pháp hiệu quả để hạn chế tình trạng đô la hoá nền kinh tế. Ngược lại, cần hạ lãi suất VND để chống đô la hoá.
cho vay ngoai te
(TBTCO) - Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến 24/6/2016 tín dụng nền kinh tế tăng 6,82% so với cuối năm 2015 và tăng cao hơn so với cùng kỳ (sáu tháng đầu năm 2015 tăng 6,37%).
do la hoa
(TBTCO) - Những tháng đầu năm, khi tín dụng hầu như không tăng trưởng, hoạt động cho vay ngoại tệ được nới rộng đã góp phần đẩy tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt trên 3%. Tuy nhiên, đây là liệu pháp “cực chẳng đã” với nhiều “tác dụng phụ”.
tien do
(TBTCO) - NHNN thông tin, từ năm 1990 đến nay, tình trạng "đô la hóa" đã giảm mạnh từ 30% xuống còn 12%. Đây là cơ sở để NHNN mua được một lượng lớn ngoại tệ tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước cho tiềm lực tài chính quốc gia.