Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đỗ Thị Thúy Hương
đt
(TBTCO) - Nhiều chính sách ưu đãi còn chậm đi vào cuộc sống là một trong những nguyên nhân làm nản lòng các doanh nghiệp (DN) khi muốn đầu tư vào ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT), đặc biệt là lĩnh vực điện tử, đang trong bối cảnh phải cạnh tranh với DN FDI có nhiều thế mạnh.