Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đo thời gian giải phóng hàng hóa
hqhn
(TBTCO) - Từ 11 đến 16/9, Hải quan Hà Nội sẽ tiến hành đo thời gian giải phóng hàng hóa, làm cơ sở thực hiện cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp (DN).
hải quan vĩnh phúc
(TBTCO) - Ngày 14/8 tại TP. Hồ Chí Minh và ngày 17/8/2015 tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp với Dự án quản trị nhà nước tăng trưởng toàn diện USAID-GIG tổ chức hội nghị đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành (KTCN), nhằm tạo thông thoáng hơn nữa cho DN.
xuất nhập khẩu
(TBTCO) - ​Đây là khác biệt lớn so với cuộc đo thời gian giải phóng hàng năm 2014, vốn được thực hiện trong phạm vi ngành Hải quan.
do thời gian kiểm tra hàng hóa
(TBTCVN) - Thực hiện chủ trương tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại của Chính phủ, Bộ Tài chính- Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi 5 bộ và các bên liên quan đề nghị phối hợp thực hiện đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (XNK) năm 2015.
hải quan hà nội
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi 5 bộ và các bên liên quan, đề nghị phối hợp thực hiện các cuộc đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (XNK) năm 2015.