Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất khẩu
xuất nhập khẩu
(TBTCO) - ​Đây là khác biệt lớn so với cuộc đo thời gian giải phóng hàng năm 2014, vốn được thực hiện trong phạm vi ngành Hải quan.
hải quan hà nội
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi 5 bộ và các bên liên quan, đề nghị phối hợp thực hiện các cuộc đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (XNK) năm 2015.