Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đoàn giám sát
cchc
(TBTCO) - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn giám sát của Mặt trận tổ quốc đã có buổi làm việc với Tổng cục Thuế về công tác cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết 19 của Chính phủ.
thuế quảng ninh
(TBTCO) - Cơ quan thuế Quảng Ninh thu ngân sách 8 tháng 2018 đạt 20.214 tỷ đồng, đạt hơn 68%, tăng 17% so với cùng kỳ, có khả năng đạt và vượt chỉ tiêu được giao năm 2018; thực hiện khai, nộp thuế điện tử đạt 98% đến 100%, tạo thuận lợi thiết thực cho người nộp thuế (NNT) là kết quả đáng ghi nhận.
ông trần thanh mẫn
(TBTCO) - Sáng 13/9, ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Trưởng đoàn giám sát của MTTQ đã có buổi làm việc với Tổng cục Thuế về công tác cải cách thủ tục hành chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cùng tham dự hội nghị.
QH
(TBTCO) - Các chính sách pháp luật về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) và cổ phần hóa danh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011 – 2016 đã được ban hành đầy đủ, kịp thời, cơ bản bao phủ các lĩnh vực của ngành kinh tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập.
BG
(TBTCO) - Sáng 21/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN), giai đoạn 2011 - 2016.
QH
(TBTCO) - Chiều 3/3, đoàn giám sát của Quốc hội đã làm việc với Bộ Tài chính về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016.
fomosa
(TBTCO) - Đoàn giám sát của Bộ TN&MT sẽ hoạt động độc lập. Nếu trong quá trình kiểm tra phát hiện thêm sai sót, đoàn sẽ buộc Công ty Formosa phải khắc phục ngay.
KP
(TBTCO) - Hiệu quả sử dụng đất đai ở các nông, lâm trường 10 năm rất thấp, đóng góp nguồn thu cho xã hội và ngân sách nhà nước (NSNN) chưa tương xứng. Tính bình quân mỗi ha đất do các nông lâm trường quản lý chỉ thu được 243.500 đồng trong 10 năm.
ong Hai
(TBTCO) - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội vừa có buổi làm việc với Đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế trong năm 2014- 2015, sáng 30/10.