Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đoạn NhổnGa Hà Nội
đường sắt
(TBTCO) - Nhằm mục đích đưa đường sắt đô thị đến gần hơn với mọi người, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội phối hợp đơn vị tư vấn cùng các nhà thầu dự kiến tổ chức sự kiện tham quan đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội. Lịch dự kiến tham quan khoảng 23/1/2021.
metro
(TBTCO) - Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery cho biết, tuyến đường sắt đô thị metro số 3 (đoạn Nhổn - Ga Hà Nội) dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng thêm 8 km ngầm nữa, kéo dài tới tận quận Hoàng Mai.
Nhổn-Hà Nội
(TBTCO) - Từ năm 2017, UBND TP Hà Nội sẽ phải trả nợ khoản vay lại đầu tiên của dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội, với giá trị khoảng 6,69 triệu Euro (khoảng 159,3 tỷ đồng). Khoản vay lại cuối cùng sẽ được trả nợ vào năm 2055.
thi công đường sắt
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các nhà tài trợ, tư vấn Systra phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố, Ban quản lý đường sắt đô thị, các cơ quan, đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, phấn đấu hoàn thành vào năm 2018.
thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản số 9132/UBND-XDGT yêu cầu các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.